Thứ Năm, 15/06/2023, 16:21 [GMT+7]

Nghệ An: Nhiều mô hình hiệu quả về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

(Congan.nghean.gov.vn)-Xác định công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân trong việc tổ chức xây dựng, củng cố, duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm an ninh trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hoạt động xây dựng nhà cho người nghèo tại các xã biên giới
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra hoạt động xây dựng nhà cho người nghèo tại các xã biên giới

Với chủ trương phát triển mô hình "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải" ở khu dân cư, theo Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tự quản về ANTT, cấp uỷ, chính quyền cấp xã đã thành lập, duy trì hoạt động của 480 Ban Chỉ đạo tự quản, 7.588 Ban tự quản và 38.578 Tổ tự quản về ANTT. Bên cạnh đó, Công an các cấp đã vận động Nhân dân xây dựng 32 loại mô hình, điển hình tiên tiến về đảm bảo ANTT; được nhân rộng ra 1.420 địa bàn dân cư, nổi bật như: “Giáo xứ, giáo họ bình yên, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” tại 31 xứ, họ đạo; “Hỗ trợ cộng đồng phòng chống tội phạm mua bán người” ở các huyện miền núi; có 49 mô hình“Dòng họ tiêu biểu về an ninh trật tự”, 32 mô hình“Cụm liên kết tự quản về ANTT’, 27 xã thực hiện “Tiếng kẻng bình yên”, 107 làng bản, khối xóm “sạch về ma tuý, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Camera an ninh” xây dựng tại 32 điểm; “Thôn, xóm không có tội phạm, tệ nạn xã hội” xây dựng tại 19 điểm; “Đường cờ Tổ quốc tại các cơ sở tôn giáo” xây dựng tại 04 điểm… Qua đó đã phát huy tính tự giác, vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong giữ gìn ANTT tại địa phương.

Mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở
Mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT” phát huy hiệu quả trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở

Nổi bật, mô hình “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo an ninh trật tự” và “Tổ tuần tra Nhân dân của Ban tự quản về an ninh trật tự” xây dựng tại 19 điểm đã trở thành điển hình trong việc phát động xây dựng lực lượng tại chỗ, tập hợp Nhân dân đoàn kết, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương mạnh mẽ lên án, đấu tranh, tạo thế răn đe nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các xã biên giới trong việc triển khai Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các xã biên giới trong việc triển khai Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”

Ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai xây dựng mô hình, đến nay có 12 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng mô hình “Xã biên giới sạch về ma túy” đã đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, qua 01 năm thực hiện, đến nay 96 xã, phường, thị trấn sạch về ma túy được Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng toàn quốc; mô hình "Bảo đảm ANTT" tại Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp đến thăm, chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương.

Mô hình Camera an ninh được triển khai đến nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
Mô hình Camera an ninh được triển khai đến nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh

 Các mô hình, điển hình được xây dựng phù hợp với thực tiễn địa bàn, lĩnh vực, có chiều sâu, rộng khắp và có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các tổ chức chính trị -xã hội, quy tụ được được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Mô hình tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và chung cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy được phát huy hiệu quả
Mô hình tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và chung cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy được phát huy hiệu quả
Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” phát huy sự đoàn kết và khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự địa phương
Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” phát huy sự đoàn kết và khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự địa phương
Phong trào người dân tự giác giao nộp vũ khí và vật liệu nổ đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT
Phong trào người dân tự giác giao nộp vũ khí và vật liệu nổ đã góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT

 

.

Bình Minh - Trần Nhung