Thứ Năm, 20/04/2023, 16:32 [GMT+7]
Công an thị xã Thái Hòa

Quyết tâm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

(Congan.nghean.gov.vn)-Đây là khẳng định đầy quyết tâm của cấp ủy, lãnh đạo Công an thị xã Thái Hòa trong buổi làm việc ngày 19/4/2023 với đoàn khảo sát của Công an tỉnh về quá trình triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự (ANTT) và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), tiến tới xây dựng thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đoàn công tác Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo UBND Thị xã và Công an thị xã Thái Hòa
Đoàn công tác Công an tỉnh làm việc với lãnh đạo UBND Thị xã và Công an thị xã Thái Hòa

Tại Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của UBND tỉnh, lộ trình cụ thể xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về ANTT đã được đặt ra, theo đó: Đối với xây dựng Công an phường: Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lựa chọn xây dựng 16 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, trong đó Công an thị xã Thái Hòa có 04 đơn vị là Công an các phường: Hòa Hiếu, Quang Tiến, Long Sơn và Quang Phong.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và chỉ đạo của Công an tỉnh cùng với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an thị xã Thái Hòa đã tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành nhiều công văn, kế hoạch về việc triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; đồng thời thành lập Ban chỉ đạo và 04 Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai. Chỉ đạo Công an 04/04 phường tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai các nội dung công tác, trong đó rà soát những tiêu chí chưa đạt để tìm cách tháo gỡ; chỉ đạo duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu chủ trương trên để hỗ trợ, phối hợp thực hiện trong thời gian tới; đến nay, 04/04 Đảng uỷ phường đã ban hành Nghị quyết, 04/04 UBND phường đã ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động để triển khai xây dựng.

Trao đổi và cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
Trao đổi và cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, ghi nhận tại Công an các phường, xã
Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, ghi nhận tại Công an các phường, xã

Quá trình làm việc, đoàn công tác Công an tỉnh gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chức năng liên quan đã trực tiếp kiểm tra tại Công an các phường, xã trên địa bàn thị xã Thái Hòa, ghi nhận kết quả cũng như các mặt tồn tại cần sớm khắc phục trong quá trình triển khai. Tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến thẳng thắn được trao đổi, nhiều khó khăn, vướng mắc được các đơn vị cơ sở và đoàn công tác cùng đề ra giải pháp và tháo gỡ trên tinh thần đồng lòng vì mục tiêu chung xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. Với các kiến nghị, đề xuất liên quan Bộ tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị và Bộ tiêu chí xây dựng xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đoàn công tác đã ghi nhận và sẽ báo cáo lãnh đạo các cấp để chỉ đạo kịp thời.

 

.

Vương Linh

.