Thứ Hai, 17/04/2023, 09:23 [GMT+7]

Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thấm nhuần và quyết tâm học tập, thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) luôn thể hiện quyết tâm cao độ, phát huy truyền thống, bản chất “Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 -18/4/2023), Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an có bài viết “Lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thấm nhuần và quyết tâm học tập thực hiện theo Sáu điều Bác Hồ dạy”.

  Sáu điều Bác Hồ dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh” là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, nhiều phẩm chất của người Công an cách mạng, đặt trong các mối quan hệ cơ bản nhất của mỗi cá nhân, đó là: Quan hệ nội tâm, nội tại của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an (đó là đối với tự mình); quan hệ bên ngoài của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an (đó là đối với đồng sự, đối với Nhân dân, đối với Chính phủ, đối với địch); quan hệ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an với công việc là những việc mình cần làm, được làm, phải làm theo bổn phận, trách nhiệm, theo phân công. Đây cũng là sự thống nhất, chặt chẽ, giữa “đức” và “tài”, góp phần quan trọng hình thành nên cốt cách, phong cách, bản lĩnh, văn hóa của người Công an cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

  Trên chặng đường lịch sử đầy vẻ vang, hào hùng của lực lượng CAND, trong mỗi thành tích, chiến công đều có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Tham mưu CAND. Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, thực tiễn 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, lực lượng Tham mưu luôn thể hiện quyết tâm cao độ, phát huy truyền thống“Trung thành - Tận tụy; Mưu trí - Sáng tạo; Đoàn kết - Lập công”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

  Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.
  Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

  Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, lực lượng Tham mưu Công an các cấp đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, phương châm, nguyên tắc đấu tranh cách mạng của Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị, nắm vững và làm tốt công tác nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Nắm vững lời dạy của Bác “đối với địch phải, cương quyết, khôn khéo”, lực lượng Tham mưu CAND đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo Công an các cấp ban hành và chỉ đạo thực hiện các phương án, kế hoạch trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm; đề ra các chủ trương, đối sách đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tình báo, gián điệp, tề ngụy; phát động và xây dựng phong trào bảo mật, phòng gian, bảo vệ trị an, phong trào quần chúng phòng, chống gián điệp, biệt kích, cải tạo tại chỗ các loại đối tượng. Lực lượng Tham mưu đã chủ động đề xuất phương án bảo vệ an ninh, trật tự các vùng tự do, căn cứ cách mạng, phối hợp tấn công vào tận sào huyệt của địch. Những nỗ lực, cố gắng và thành tích đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. 

  Hòa bình lập lại, hiểu sâu sắc lời huấn thị của Bác “đối với Chính phủ phải, tuyệt đối trung thành”, “đối với công việc phải, tận tụy”, lực lượng Tham mưu CAND tiếp tục khẳng định lòng trung thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tận tụy, sáng tạo trong công việc, tích cực đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chủ động nghiên cứu phục vụ cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  Lực lượng Tham mưu CAND đã phát động sâu rộng phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đến tất cả các cấp ủy, đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ, xác định đây là phong trào mang ý nghĩa sâu sắc trong toàn lực lượng, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, từng đơn vị, có tính sáng tạo riêng và mang lại nhiều kết quả tích cực. 

  Qua việc học tập, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu từng bước được nâng cao. Đã đánh giá, dự báo sát tình hình, chủ động tham mưu xây dựng hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác về bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là giải quyết ổn định các vấn đề mới, phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự ở từng thời điểm, lĩnh vực, nhất là các vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy...

  Tham mưu ban hành nhiều nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp quan trọng trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Nổi bật là tham mưu triển khai thành công Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, góp phần quan trọng phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. 

  Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất nhiều giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. 

  Đặc biệt, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; đưa Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã và củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

  Trên trận tuyến thầm lặng, bất kể thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ tham mưu luôn đoàn kết phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, khó khăn, sẵn sàng chịu đựng gian khổ vì an ninh, trật tự của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND anh hùng. Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, lực lượng Tham mưu CAND đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. Riêng cơ quan Tham mưu cao nhất của Bộ Công an - Văn phòng Bộ Công an được Bác Hồ 02 lần tặng hoa; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 04 lần tặng Huân chương Quân công và 02 lần tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ngoài ra, hàng trăm tập thể, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu CAND là điển hình tiên tiến trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy được Bộ Công an và các cấp khen thưởng.

  Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.
  Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023.

  Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước; các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là một trong những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nói chung và lực lượng Tham mưu CAND nói riêng. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; lực lượng Tham mưu CAND phải thực sự là “bộ não thứ hai”, “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, chủ động thực hiện phương châm “Sớm - Sắc - Chắc - Sâu” trong công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đạt được yêu cầu trên, lực lượng Tham mưu CAND cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:


  Một là, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tham mưu các cấp trong CAND cần tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu CAND thấm nhuần sâu sắc, ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy; có chương trình, kế hoạch cụ thể; thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc việc thực hiện theo từng điều Bác Hồ dạy, đề ra chương trình hành động cụ thể, thiết thực đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ để rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

  Hai là, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị Tham mưu CAND trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

  Ba là, tập trung tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác tham mưu CAND; nhất là, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA, ngày 01/10/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11, ngày 01/10/2013 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới”; tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án số 01/ĐA-BCA, ngày 06/01/2023 của Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

   Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an và các đại biểu về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).
  Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an và các đại biểu về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).


  Bốn là, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan tham mưu các cấp trong CAND cần phải quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Sáu nội dung Bác dạy trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu. Thường xuyên quan tâm giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng, khơi dậy ở mỗi cán bộ tham mưu những tiềm năng sáng tạo và khả năng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tiêu cực đối với cán bộ tham mưu, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện lệch lạc, vi phạm; phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, coi trọng danh dự của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. 

  Năm là, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu CAND phải thường xuyên rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ đã dạy CAND, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, trong đó, đặc biệt chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tích cực học tập nâng cao trình độ và nâng tầm trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được lời thề danh dự “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” trong mọi hoàn cảnh, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND./. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .