Thứ Hai, 14/11/2022, 08:03 [GMT+7]

Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 11/11/2022, Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng Đề án thành phần số 21 của Bộ Công an về “Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã có buổi làm việc dưới hình thức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thực hiện phân công của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng Đề án thành phần số 21 về “Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đề án thành phần số 21 là một trong các Đề án thành phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Buổi làm việc dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo Quyết định thành lập, Ban Soạn thảo gồm 32 đồng chí. Trong đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Soạn thảo; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an là Phó trưởng Ban Soạn thảo.

Sau lễ công bố, các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ giúp việc nghiên cứu xây dựng Đề án thành phần số 21 đã họp, phát biểu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo 01 Đề án thành phần số 21 và kiến nghị đề xuất các nội dung, công việc trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để hoàn thiện Đề án thành phần số 21 bảo đảm chất lượng, tiến độ. Các đại biểu cũng đã tập trung tham gia ý kiến về đối tượng, phạm vi của Đề án, về nội hàm các tiêu chí về xây dựng lực lượng tham mưu Công an nhân dân; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn; đề xuất các giải pháp khả thi nhằm thực hiện các mục tiêu đã đề ra…
Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo Đề án thành phần số 21 biểu dương những ý kiến tâm huyết của các đại biểu và thành viên Ban Soạn thảo tại buổi làm việc, đánh giá đây là những ý kiến chất lượng, đi thẳng vào các nội dung trọng tâm. Đồng chí đề nghị, Tổ giúp việc tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu, thành viên Ban Soạn thảo tại buổi làm việc; đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện xây dựng dự thảo Đề án thành phần số 21.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an