Thứ Ba, 25/10/2022, 19:59 [GMT+7]

Lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Nghệ An phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 19/10/2001, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 1033/2001/QĐ-BCA xác định ngày 27/10/1975 là ngày truyền thống của lực lượng Pháp chế Công an nhân dân. Trong suốt 47 năm qua, cùng với lực lượng Pháp chế Công an nhân dân nói chung, lực lượng Pháp chế Công an Nghệ An đã không ngừng trưởng thành, phát triển. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh.

Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Pháp chế Công an tỉnh Nghệ An đã khẳng định vai trò, vị trí trong việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật; cải cách hành chính, kiểm soát các thủ tục hành chính…

Chỉ huy Đội Pháp chế và quản lý khoa học quán triệt nhiệm vụ chuyên môn đến cán bộ, chiến sĩ
Chỉ huy Đội Pháp chế và quản lý khoa học quán triệt nhiệm vụ chuyên môn đến cán bộ, chiến sĩ

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác pháp chế, thời gian qua, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát đối với lực lượng Pháp chế. Trong đó, chú trọng củng cố, kiện toàn từ đội ngũ chuyên trách cấp tỉnh đến đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm ở Công an các đơn vị, địa phương. Hoạt động pháp chế Công an nhân dân ngày càng nề nếp, có hiệu quả, đi vào chiều sâu. Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã chủ động tiến hành rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo, tham mưu HĐND, UBND tỉnh đưa vào Chương trình các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực an ninh trật tự nhằm bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Chính phủ ban hành có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an. Thông qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kiến thức, áp dụng đúng các quy định pháp luật trong quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả phục vụ công dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, tham gia góp ý hàng trăm dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Bộ Công an, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh.

Việc tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đều được nghiên cứu, trao đổi một cách kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu quả cao nhất
Việc tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đều được nghiên cứu, trao đổi một cách kỹ lưỡng nhằm đạt hiệu quả cao nhất

Bên cạnh đó, lực lượng Pháp chế đã làm tốt công tác đánh giá, tổng kết thực tiễn để đề xuất xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự; xây dựng, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp; kịp thời cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành để tổ chức quán triệt và triển khai trong Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành về bảo đảm an ninh trật tự để từ đó kịp thời phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung theo đúng qui định. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho quần chúng Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong Công an Nghệ An.

Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế không ngừng học hỏi, nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế không ngừng học hỏi, nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Một trong những lĩnh vực chuyên môn được Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Pháp chế triển khai thực hiện đó là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong nội bộ và ngoài xã hội, nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ. Những kết quả trên lĩnh vực này đã đóng góp quan trọng vào thành tích 06 năm liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ nhất toàn lực lượng về chỉ số cải cách hành chính. Ngoài ra, các mặt công tác khác như hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện các quy định về dân chủ trong Công an nhân dân… đều được triển khai thực hiện thường xuyên và đạt hiệu quả cao.

Với những thành tích nổi bật trong 47 năm qua, lực lượng Pháp chế Công an Nghệ An đã liên tục nhận 09 Bằng khen của Bộ Tư pháp, 12 Bằng khen của Bộ Công an, 17 Bằng khen của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và nhiều Giấy khen các cấp. Đặc biệt, trong công tác triển khai thực hiện các chuyên đề lớn về an ninh trật tự, lực lượng Pháp chế Công an Nghệ An được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc dẫn đầu ở Nghệ An trong việc tham mưu, hướng dẫn về pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật… Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

.

Ngọc Anh

.