Thứ Bảy, 15/10/2022, 14:15 [GMT+7]

Tập huấn một số chuyên đề nghiệp vụ an ninh năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 14/10/2022, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn một số chuyên đề nghiệp vụ an ninh năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG) trong bối cảnh tình hình mới, Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương lớn, văn bản chiến lược. Đây là những nội dung rất quan trọng, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành, thị được báo cáo viên là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ an ninh Công an tỉnh phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản về công tác đảm bảo ANQG, thực hiện các đề án của Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm phạm ANQG, trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh công nhân… trong tình hình hiện nay và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An quán triệt một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ ANQG
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Nghệ An quán triệt một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ ANQG
Cán bộ, lãnh đạo trong lực lượng An ninh tham dự Hội nghị
Cán bộ, lãnh đạo trong lực lượng An ninh tham dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An là địa bàn có những đặc điểm, yếu tố dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để gây phức tạp về ANQG, nhất là an ninh kinh tế, an ninh công nhân, an ninh biên giới, miền núi… Vì vậy, cần phải vận dụng các chủ trương, giải pháp của Bộ Công an đã chỉ đạo và nghiên cứu, đánh giá những vấn đề liên quan đến công tác an ninh để đề ra các biện pháp, cách thức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn phù hợp.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

.

Minh Tâm – Đức Vũ

.