Thứ Hai, 12/09/2022, 10:37 [GMT+7]

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đợt 02)

(Congan.nghean.gov.vn)-Tỉnh Nghệ An có 186 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện để lực lượng Công an xã, phường, thị trấn cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy trong đợt 02 theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 12/9/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (đợt 02) cho cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị địa phương chưa được tập huấn công tác đăng ký xe và cho trưởng Công an xã, cán bộ phụ trách công tác đăng ký xe của 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các địa phương.

Mục đích của Hội nghị nhằm đảm bảo thực hiện triển khai việc phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy đến Công an cấp huyện, Công an cấp xã theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA quy định trình tự thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 16/2022/TT-BCA quy định một số mặt nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trước đó, thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 và Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an, bắt đầu từ ngày 21/5/2022, Công an tại 20 huyện, thị và thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An đã được phân cấp công tác đăng ký xe ô tô; Công an thành phố Vinh và 122 xã được phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại chương trình tập huấn, sẽ phổ biến, quán triệt 03 chuyên đề về cơ sở pháp lý thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký xe; những nội dung cơ bản của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; những nội dung cơ bản của Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định trình tự cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 16/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông; Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 03, mức độ 04 trong lĩnh vực đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an và hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe trên máy tính …

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các địa phương
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến Công an các địa phương

Sau phần lý thuyết, các đồng chí tham dự lớp tập huấn sẽ được thực hành đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trên máy tính và giải đáp những thắc mắc liên quan đến quá trình thực hiện. Thông qua đó đã trang bị những kiến thức, kỹ năng thực tế cần thiết phục vụ công tác chuyên môn trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

.

Văn Hậu

.