Chủ Nhật, 04/09/2022, 09:58 [GMT+7]

Tiếp tục Kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân trong dịp lễ 02/9

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhằm nâng cao chất lượng công tác chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) dịp nghỉ lễ 02/9, những ngày vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều lượt kiểm tra công tác Điều lệnh CAND tại Công an các đơn vị, địa phương.

Nội dung kiểm tra việc thực hiện chế độ trực thông tin liên lạc; chế độ giao ban định kỳ, trực ban, trực chỉ huy, quân số thường trực, mặc trang phục, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nhất là đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu tại địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; trật tự nội vụ, vệ sinh trụ sở, cơ quan, doanh trại; trang trí Tết tại đơn vị; nơi tiếp khách, tiếp công dân; nơi ăn, nghỉ và nơi ở của cán bộ, chiến sĩ; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS; việc chấp hành Điều lệnh CAND đối với CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Công tác kiểm tra điều lệnh tại Công an các đơn vị
Công tác kiểm tra Điều lệnh tại Công an các đơn vị

Qua công tác kiểm tra cho thấy, CBCS đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo quân số thường trực, chấp hành nghiêm Điều lệnh, giữ gìn tư thế, lễ tiết tác phong chuẩn mực của người chiến sỹ CAND. Bên cạnh đó, Lực lượng kiểm tra Điều lệnh CAND chuyên trách của Công an tỉnh cũng đã chấn chính, đôn đốc và động viên CBCS duy trì kỷ cương, kỷ luật, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” gắn với thực hiện Nghị quyết 04 và Nghị quyết số 12 với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra Điều lệnh CAND và xử lý nghiêm túc đối với những trường hợp sai phạm quy trình, quy chế công tác, có biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức, lối sống, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử của CBCS. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.  

 

                                                       

.

Minh Tâm

.