Thứ Năm, 27/04/2023, 18:19 [GMT+7]

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 27/4/2023, Công an thị xã Cửa Lò - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Toàn cảnh buổi Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong những năm qua, để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn ngày càng có chất lượng, Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo Công an thị xã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam và các ban ngành, đoàn thể trong các phường chỉ đạo huy động được đông đảo hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia. Cụ thể, xây dựng 40 mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT), 08 mô hình dân vận khéo, 01 mô hình "Phường sạch ma túy”, 55 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng trên 50 câu lạc bộ như: Nhóm “Bạn giúp bạn”, thanh niên xung kích” của Đoàn Thanh niên, câu lạc bộ “Lá chắn” của Hội Phụ nữ. Xây dựng 39 hòm thư tố giác tội phạm tại các khối dân cư, thành lập 7 ban chỉ đạo, 71 ban tự quản, 389 tổ tự quản về an ninh trật tự.

Các đại biểu tới dự
Các đại biểu tới dự Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Hằng năm đã phối hợp tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Thường xuyên phối hợp thực hiện công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật tệ nạn xã hội. Thực hiện chương trình phối hợp số 09, lực lượng Công an đã phối hợp UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “Xóa đói giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, “nhân đạo từ thiện”... Từ đó, phát huy tác dụng vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Tại Hội nghị đại diện UBND các phường trên địa bàn phát biểu tham luận về công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Tại Hội nghị đại diện UBND các phường trên địa bàn phát biểu tham luận về công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò đã biểu dương, ghi nhận những thành tích kết quả đạt được của các ban, ngành liên trong 10 năm qua. Đặc biệt là lực lượng Công an thị xã trong công tác tham mưu, xây dựng các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trong thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu lực lượng Công an, cấp uỷ chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đưa các mô hình đi vào chiều sâu, có hiệu quả, qua đó tiến tới xây dựng Công an phường điển hình kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị và phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tặng Giấy khen của UBND thị xã các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác toàn dân bảo vệ ANTQ
 
Tặng Giấy khen của UBND thị xã các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác toàn dân bảo vệ ANTQ
Tặng Giấy khen của UBND thị xã các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác toàn dân bảo vệ ANTQ

Cũng tại hội nghị, ban tổ chức đã tiến hành tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân trên địa bàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

.

Hồ Hưng

.