Thứ Bảy, 11/02/2023, 10:14 [GMT+7]

Phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, hướng dẫn của Công an Nghệ An về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023, chiều 10/02/2023, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2023. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh gồm: Phòng An ninh kinh tế, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.  Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An được thành lập từ đầu năm 2020 trên cơ sở sát nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và môi trường (UBND tỉnh Nghệ An).

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An phát biểu, trao đổi tại Hội nghị
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An phát biểu, trao đổi tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ban tổ chức đã thông qua các nghị quyết, kế hoạch, quyết định để lãnh đạo xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 với 13 nội dung trọng tâm, trong đó, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền về ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện, tham mưu các biện pháp ngăn chặn các dấu hiệu “suy thoái”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, tự do dân chủ nhân quyền, lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ cơ quan để kích động gây mất ổn định. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An để chỉ đạo tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tự quản về an ninh trật tự từ trước đến nay phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa bàn và tình hình đặc thù nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới.

Cán bộ, công nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai ký cam kết thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023
Cán bộ, công nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai ký cam kết thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023

Năm 2023, đơn vị sẽ phấn đấu xây dựng cơ quan đạt chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự” và được Công an Nghệ An tặng Giấy khen trong “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 cho tập thể và 01 cá nhân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Dịp này, cán bộ, công nhân viên thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đã ký cam kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023.

.

Đức Vũ

.