Thứ Ba, 29/08/2023, 00:47 [GMT+7]

Tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 28/8, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi làm việc với Công an TX Thái Hòa về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự. Cùng dự buổi làm việc, có đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hoà và đại diện một số phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an thị xã Thái Hoà đã tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ với nhiều giải pháp sáng tạo, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả. Năm 2023, thị xã Thái Hoà tập trung xây dựng Công an 04 phường “Điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và 9 xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.  Đến nay, 04/04 Công an phường cơ bản đạt 20/22 tiêu chí, hầu hết xã đã đạt 28-29/34 tiêu chí.

  Đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hòa và đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương Công an TX Thái Hòa
Đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hòa và đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương Công an TX Thái Hòa

Tại buổi làm việc, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường, xã trên địa bàn đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá lại những kết quả đạt được trong các tiêu chí cũng như tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai. Với mục đích chung là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ chính quyền cơ sở đến người dân tham gia “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và xã, phường điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; Hướng đến mục tiêu xây dựng thị xã Thái Hoà thành đơn vị điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, văn minh đô thị trong năm 2023″.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an TX Thái Hoà trong thời gian tới cần triển khai thực hiện để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an TX Thái Hoà trong thời gian tới cần triển khai thực hiện để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hòa và đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương Công an TX Thái Hòa và Công an các xã, phường trong thời gian qua đã tập trung tham mưu, triển khai thực hiện để sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu. Đến nay cơ bản hoàn thành các tiêu chí, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hòa biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
Đồng chí Chu Anh Tuấn – Chủ tịch UBND TX Thái Hòa biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua

Đồng thời đưa ra một số định hướng, nhiều cách làm hay của các đơn vị trên địa bàn trong triển khai mô hình cũng như những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới để hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thị xã trong tình hình mới và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị Các đại biểu tham luận tại hội nghị
Các đại biểu tham luận tại hội nghị

.

Hồ Hưng - Bùi Hải