Thứ Năm, 20/07/2023, 15:03 [GMT+7]

Nhiều kết quả nổi bật về xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu

(Congan.nghean.gov.vn)-Sau 06 tháng triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an và tỉnh Nghệ An về “xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), văn minh đô thị” (gọi tắt là xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu), đến nay, các đơn vị, địa phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế triển khai
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế triển khai "xây dựng các đơn vị điển hình, kiểu mẫu” tại Công an phường Trường Thi, thành phố Vinh

Tại thành phố Vinh, năm 2023 đăng ký, xây dựng 05 đơn vị Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị; 02 đơn vị xã, phường và 03 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm cho thấy, với vai trò nòng cốt, Công an các phường làm tốt công tác tham mưu đề xuất, phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Hiện nay, Công an các phường cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu. Trên địa bàn các phường không để xảy ra vụ việc cháy nổ, tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT. 06 tháng đầu năm, trên địa bàn các phường không có tội phạm từ nghiêm trọng trở lên. Trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã tổ chức 121 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH, tuyên truyền phòng chống tội phạm; xây dựng mới 05 mô hình “phường sạch về ma tuý”, 01 mô hình “cảm hoá, giáo dục người tái hoà nhập cộng đồng dân cư”, 01 mô hình “Tổ liên gia PCCC”…

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Vinh báo cáo tình hình kết quả 06 tháng đầu năm triển khai chủ trương “xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu”
Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Vinh báo cáo tình hình kết quả 06 tháng đầu năm triển khai chủ trương “xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu”

Tại thị xã Cửa Lò, năm 2023, UBND thị xã đăng ký, xây dựng 7/7 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; 7/7 phường , 5/5 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đến nay, có 5/7 Công an phường đạt từ 17-19 tiêu chí (Bộ 22 tiêu chí), 02 Công an phường đạt từ 16 tiêu chí; có 07 phường đạt trên 30 tiêu chí (Bộ 34 tiêu chí); 05 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt 10/14 tiêu chí (Bộ 14 tiêu chí). Cấp uỷ, chính quyền thị xã Cửa Lò đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, văn minh đô thị bằng việc: Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí quỹ đất mở rộng trụ sở, quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa trụ sở Công an phường; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn; chỉ đạo đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định; tội phạm, tệ nạn xã hội được kìm giữ và làm giảm.

Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu
Thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đánh giá kết quả xây dựng đơn vị điển hình, kiểu mẫu
Công an thị xã Cửa Lò hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử
Công an thị xã Cửa Lò hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử

Mặc dù còn có những khó khăn nhưng với sự nỗ lực của lực lượng Công an cùng với sự chung tay cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc, tỉnh Nghệ An sẽ sớm thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm trong năm 2023, hoàn thành xây dựng 16 Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu năm 2028 hoàn thành 100%. Đến năm 2030, các đơn vị cơ bản đạt tiêu chí điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

.

Phan Tuyết - Hồ Hưng

.