Thứ Tư, 14/06/2023, 16:47 [GMT+7]

Quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 14/6/2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; kết quả đợt 1, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường Bộ Công an (thành phố Hà Nội) đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII và kết quả đợt 1, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15/5 đến ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, có nhiều rủi ro, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng khá. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định: Việt Nam là một điểm sáng “trong bức tranh màu xám” của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56% trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so với kế hoạch 6-6,5% và mức tăng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới… An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị

Nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo hướng: Tăng cường thế trận lòng dân; chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. Đồng thời, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta…

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị báo chí Công an nhân dân tiếp tục thông tin bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong đó, đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương; các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; kết quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm… Đồng thời, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm, nhất là trên không gian mạng để nâng cao cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

 

.

Văn Hậu

.