Thứ Ba, 13/06/2023, 16:01 [GMT+7]

Nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh

Sáng 13/6/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

  Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc các Học viện, Hiệu trưởng các Trường Công an nhân dân; Giám đốc các Bệnh viện hạng I; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

  Các đại biểu dự Hội nghị.
  Các đại biểu dự Hội nghị.

  Thực hiện Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy CATW thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; căn cứ chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy và thực tiễn triển khai tổ chức và hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã tiến hành rà soát và xây dựng Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị tinh, gọn, mạnh; Phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên. 

  Hội nghị quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12 nhằm tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương để xác định những vấn đề còn bất cập, chưa hợp lý và có phương án điều chỉnh cho phù hợp.

  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
  Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

  Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: Đây là Hội nghị rất quan trọng, được Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ; là việc làm cụ thể, thiết thực để toàn lực lượng Công an nhân dân quán triệt, thống nhất để thực hiện tốt chủ trương này.

  Để Hội nghị đạt kết quả cao, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham luận để tiếp tục hoàn thiện Đề án, Phương án, trình Ban Thường vụ Đảng ủy CATW xem xét, quyết định, triển khai thực hiện. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại Hội nghị, thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hoá, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh.

  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng quán triệt Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12.


  Tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt Đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 12; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt phương án khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên. 

  Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an quán triệt phương án khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên.
  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc quán triệt phương án khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên.

  Theo đó, Đảng uỷ CATW, Bộ Công an xác định quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong bám sát mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc của Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022; phải liên thông, đồng bộ với các Đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc nghiên cứu sắp xếp, tổ chức bộ máy phải thận trọng, khách quan, khoa học, phù hợp với yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  Tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu lực hiệu quả, đồng bộ xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế; đồng thời đảm bảo nguyên tắc: Một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương…

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ điều hành tham luận tại Hội nghị.

  Dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong; điều chỉnh phân công, phân cấp… để tiếp tục hoàn thiện Đề án, Phương án và các nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả.

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .