Thứ Tư, 24/05/2023, 12:35 [GMT+7]

Nghệ An: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 23/5/2023, Công an Nghệ An và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2013 - 2023) thực hiện Chương trình phối hợp số 09/Ctr-BCA-MTTQ giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023.

Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện chương trình phối hợp, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Toàn tỉnh hiện có 32 loại mô hình, điển hình tiên tiến triển khai tại 1.443 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đặc biệt, đã có 12 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng trên toàn quốc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Bên cạnh đó, quan tâm củng cố, kiện toàn và duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 460 Ban chỉ đạo tự quản về ANTT tại 460 xã, phường, thị trấn, 3.811 Ban tự quản về ANTT tại các khối, xóm, thôn, bản, 21.124 tổ tự quản về ANTT tại các tổ dân cư. Ngoài ra, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn luôn được gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "an toàn về ANTT"... 

Đồng chí Trần Đình Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Trần Đình Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị
Lãnh đạo địa phương phát biểu tham luận tại Hội nghị
Lãnh đạo địa phương phát biểu tham luận tại Hội nghị

Từ phát triển hiệu quả Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới", người dân đã tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến về xây dựng lực lượng Công an và cung cấp thông tin liên quan đến ANTT, góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; các hành vi vi phạm pháp luật được kéo giảm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững, ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh.

Các tập thể và cá nhân được trao tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp về
Các tập thể và cá nhân được trao tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2023

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà các tập thể, cá nhân đã nỗ lực trong thời gian qua. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại Hội Nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời rà soát, đánh giá và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; triển khai xây dựng các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nâng cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội trong phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; Tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm cho đội ngũ làm công tác hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Thường xuyên sơ, tổng kết, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 15 tập thể, 05 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen 10 tập thể và 10 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen 10 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp.

 

.

Cao Loan - Quỳnh Hoa

.