Thứ Năm, 28/07/2022, 08:23 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7 năm 2022 (từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/7/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 832 vụ, làm chết 471 người, bị thương 566 người. So với tháng 6/2022, giảm 119 vụ (-12,51%); giảm 54 người chết (-10,29%); giảm 52 người bị thương (-8,41%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2022.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 242.035 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 346,65 tỷ đồng; tạm giữ 57.385 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 6/2022, giảm 16.471 vụ (-6,37%), số tiền phạt thu được tăng 38,57 tỷ đồng (+12,52%), tăng 16.000 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+38,66%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 154 vụ cháy, làm chết 06 người, bị thương 03 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 77,14 tỷ đồng. So với tháng 6/2022, tăng 35 vụ (+29,41%), tăng 04 người chết, giảm 06 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 235,01 tỷ đồng.

  - Toàn quốc không xảy ra vụ nổ, không có người chết, không có người bị thương.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .