Thứ Hai, 30/05/2022, 09:15 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 5/2022 (từ ngày 15/4/2022 đến ngày 14/5/2022) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.558 vụ; khám phá 3.043 vụ; bắt giữ, xử lý 6.001 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 85,53%; triệt phá 38 băng, nhóm. So với tháng 4/2022, tăng 224 vụ (+6,72%), tăng 150 số vụ khám phá (+5,18%), giảm 226 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-3,63%), tăng 15 số băng, nhóm bị triệt phá (+65,22%).

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2022.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2022
   
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2022.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 5/2022

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 399 vụ, so với tháng 4/2022 tăng 52 vụ (+14,99%).

  3. Phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 75 vụ, so với tháng 4/2022 tăng 11 vụ (+17,19%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.949 vụ, so với tháng 4/2022 tăng 123 vụ (+6,74%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 375 đối tượng truy nã, 121 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 4/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 11 đối tượng (+3,02%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 18 đối tượng (+17,48%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .