Thứ Tư, 04/05/2022, 10:23 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 4/2022 (từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.334 vụ; khám phá 2.893 vụ; bắt giữ, xử lý 6.227 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 86,77%; triệt phá 23 băng, nhóm. So với tháng 3/2022, tăng 592 vụ (+21,59%), tăng 580 số vụ khám phá (+25,08%), tăng 1.253 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+25,19%), giảm 02 số băng, nhóm bị triệt phá (-8,00%).

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2022.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2022
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2022.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 4/2022

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 347 vụ, so với tháng 3/2022 tăng 101 vụ (+41,06%).

  3. Phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 64 vụ, so với tháng 3/2022 tăng 38 vụ (+146,15%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.826 vụ, so với tháng 3/2022 tăng 706 vụ (+63,04%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 364 đối tượng truy nã, 103 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 3/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 17 đối tượng (-4,46%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 24 đối tượng (-18,90%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .