Thứ Bảy, 26/02/2022, 13:11 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2022

 
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 01/2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.503 vụ; khám phá 3.122 vụ; bắt giữ, xử lý 7.703 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 89,12%; triệt phá 123 băng, nhóm. So với tháng 12/2021, giảm 350 vụ (-9,08%), giảm 27 số vụ khám phá (-0,86%), tăng 2.267 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+41,70%), tăng 98 số băng, nhóm bị triệt phá (+392,00%).

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2022.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2022.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2022.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 01/2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 963 vụ, so với tháng 12/2021 tăng 603 vụ (+167,50%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 224 vụ, so với tháng 12/2021 tăng 209 vụ (+1393,33%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 4.108 vụ, so với tháng 12/2021 tăng 3.232 vụ (+368,95%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 691 đối tượng truy nã, 215 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 12/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 435 đối tượng (+169,92%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 126 đối tượng (+141,57%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .