Thứ Sáu, 29/10/2021, 09:41 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2021

 
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 10/2021 (từ ngày 15/9/2021 đến ngày 14/10/2021) như sau:
 
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
 
Toàn quốc xảy ra 3.120 vụ; khám phá 2.738 vụ; bắt giữ, xử lý 5.331 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 87,76%; triệt phá 80 băng, nhóm. So với tháng 9/2021, tăng 291 vụ (+10,29%), tăng 301 số vụ khám phá (+12,35%), tăng 482 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+9,94%), tăng 25 số băng, nhóm bị triệt phá (+45,45%).
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2021.
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 10/2021.
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 355 vụ, so với tháng 9/2021 tăng 147 vụ (+70,67%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
 
Toàn quốc xảy ra 47 vụ, so với tháng 9/2021 giảm 28 vụ (-37,33%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 1.888 vụ, so với tháng 9/2021 giảm 54 vụ (-2,78%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 633 đối tượng truy nã, 169 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 9/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 327 đối tượng (+106,86%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 77 đối tượng (+83,70%).
.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.