Thứ Sáu, 01/10/2021, 10:06 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 9 năm 2021 (từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021) như sau:
 
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 487 vụ, làm chết 253 người, bị thương 301 người. So với tháng 8/2021, giảm 28 vụ (-5,44%); giảm 07 người chết (-2,69%); giảm 47 người bị thương (-13,51%).

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 9/2021.

2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 159.056 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 119,01 tỷ đồng; tạm giữ 23.610 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 8/2021, tăng 2.468 vụ (+1,58%), số tiền phạt thu được giảm 9,33 tỷ đồng (-7,27%), giảm 1.118 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-4,52%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 160 vụ cháy, làm chết 06 người, bị thương 03 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 8,96 tỷ đồng. So với tháng 8/2021, giảm 62 vụ (-27,93%), giảm 18 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 2,68 tỷ đồng.
 
- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 02 người chết, bị thương 03 người.
.

Nguồn: Bộ Công an