Thứ Sáu, 24/09/2021, 14:59 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 7 năm 2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021) như sau:
 
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 792 vụ, làm chết 435 người, bị thương 509 người. So với tháng 6/2021, giảm 33 vụ (-4,00%); giảm 01 người chết (-0,23%); giảm 19 người bị thương (-3,60%).
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 7/2021.
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 223.717 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 212,03 tỷ đồng; tạm giữ 29.360 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 6/2021, giảm 20.156 vụ (-8,26%), số tiền phạt thu được giảm 36,68 tỷ đồng (-14,75%), giảm 5.412 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-15,56%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 215 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 05 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 29,58 tỷ đồng. So với tháng 6/2021, tăng 16 vụ (+8,04%), giảm 03 người chết, giảm 07 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 9,41 tỷ đồng.
 
- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm 01 người chết, không có người bị thương.
.

Nguồn: Bộ Công an

.