Thứ Sáu, 24/09/2021, 14:23 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 7/2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021) như sau:
 
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
 
Toàn quốc xảy ra 3.824 vụ; khám phá 3.203 vụ; bắt giữ, xử lý 6.710 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 83,76%; triệt phá 78 băng, nhóm. So với tháng 6/2021, tăng 346 vụ (+9,95%), tăng 237 số vụ khám phá (+7,99%), tăng 736 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+12,32%), giảm 87 số băng, nhóm bị triệt phá (-52,73%).
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 7/2021.
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 7/2021.


Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 7/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 7/2021.

 2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

Toàn quốc xảy ra 273 vụ, so với tháng 6/2021 giảm 141 vụ (-34,06%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường:
 
Toàn quốc xảy ra 70 vụ, so với tháng 6/2021 giảm 16 vụ (-18,60%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 2.912 vụ, so với tháng 6/2021 tăng 310 vụ (+11,91%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 458 đối tượng truy nã, 141 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 6/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 44 đối tượng, số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 19 đối tượng.
.

Nguồn: Bộ Công an

.