Thứ Hai, 27/09/2021, 14:37 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 8 năm 2021 (từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021) như sau:
 
1. Tình hình tai nạn giao thông:

Toàn quốc xảy ra 509 vụ, làm chết 256 người, bị thương 342 người. So với tháng 7/2021, giảm 283 vụ (-35,73%); giảm 179 người chết (-41,15%); giảm 167 người bị thương (-32,81%).
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 8/2021.
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 156.588 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 128,33 tỷ đồng; tạm giữ 24.728 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 7/2021, giảm 67.129 vụ (-30,01%), số tiền phạt thu được giảm 83,70 tỷ đồng (-39,47%), giảm 4.632 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-15,78%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 222 vụ cháy, làm chết 06 người, bị thương 21 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 11,64 tỷ đồng. So với tháng 7/2021, tăng 07 vụ (+3,26%), giảm 01 người chết, tăng 16 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 17,94 tỷ đồng.
 
- Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 01 người chết, không có người bị thương.
.

Nguồn: Bộ Công an