Thứ Hai, 27/09/2021, 14:17 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 8/2021 (từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021) như sau:
 
Toàn quốc có 17.735 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 31.527 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 7/2021, giảm 4.572 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-20,50%); giảm 9.937 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-23,97%).
.

Nguồn: Bộ Công an

.