Thứ Hai, 27/09/2021, 14:32 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 8/2021 (từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021) như sau:
 
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
 
Toàn quốc xảy ra 2.958 vụ; khám phá 2.563 vụ; bắt giữ, xử lý 4.982 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 86,65%; triệt phá 80 băng, nhóm. So với tháng 7/2021, giảm 866 vụ (-22,65%), giảm 640 số vụ khám phá (-19,98%), giảm 1.728 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-25,75%), tăng 02 số băng, nhóm bị triệt phá (+2,56%).
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2021.
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2021
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 8/2021
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 177 vụ, so với tháng 7/2021 giảm 96 vụ (-35,16%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
 
Toàn quốc xảy ra 66 vụ, so với tháng 7/2021 giảm 04 vụ (-5,71%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 1.936 vụ, so với tháng 7/2021 giảm 976 vụ (-33,52%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 308 đối tượng truy nã, 96 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 7/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 150 đối tượng (-32,75%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 45 đối tượng (-31,91%).
.

Nguồn: Bộ Công an