Thứ Sáu, 01/10/2021, 09:43 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 9/2021 (từ ngày 15/8/2021 đến ngày 14/9/2021) như sau:
 
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
 
Toàn quốc xảy ra 2.829 vụ; khám phá 2.437 vụ; bắt giữ, xử lý 4.849 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 86,14%; triệt phá 55 băng, nhóm. So với tháng 8/2021, giảm 128 vụ (-4,33%), giảm 125 số vụ khám phá (-4,88%), giảm 107 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-2,16%), giảm 25 số băng, nhóm bị triệt phá (-31,25%).
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2021.
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2021.

Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 9/2021.

2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

 
Toàn quốc xảy ra 208 vụ, so với tháng 8/2021 tăng 31 vụ (+17,51%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:
 
Toàn quốc xảy ra 75 vụ, so với tháng 8/2021 tăng 09 vụ (+13,64%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 1.942 vụ, so với tháng 8/2021 tăng 09 vụ (+0,47%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 306 đối tượng truy nã, 92 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 8/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại tăng 08 đối tượng (+2,68%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 02 đối tượng (-2,13%).
.

Nguồn: Bộ Công an

.