Thứ Năm, 28/10/2021, 08:36 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 10/2021 (từ ngày 15/9/2021 đến ngày 14/10/2021) như sau:
 
Toàn quốc có 15.344 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 23.717 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 9/2021, tăng 234 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+1,55%); giảm 3.446 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-12,69%).
.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.