Thứ Năm, 02/12/2021, 14:40 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 11/2021 (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021) như sau:
 
1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:
 
Toàn quốc xảy ra 3.250 vụ; khám phá 2.988 vụ; bắt giữ, xử lý 5.839 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 91,94%; triệt phá 50 băng, nhóm. So với tháng 10/2021, tăng 130 vụ (+4,17%), tăng 250 số vụ khám phá (+9,13%), tăng 508 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (+9,53%), tỷ lệ khám phá tăng 4,18%, giảm 30 số băng, nhóm bị triệt phá (-37,50%).
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2021.
Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2021.
Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 11/2021.
2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:
 
Toàn quốc xảy ra 329 vụ, so với tháng 10/2021 giảm 26 vụ (-7,32%).
 
3. Số vụ phạm tội về môi trường:
 
Toàn quốc xảy ra 36 vụ, so với tháng 10/2021 giảm 11 vụ (-23,40%).
 
4. Số vụ phạm tội về ma túy:
 
Toàn quốc xảy ra 1.468 vụ, so với tháng 10/2021 giảm 420 vụ (-22,25%).
 
5. Công tác truy nã:
 
Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 436 đối tượng truy nã, 126 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 10/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 197 đối tượng (-31,12%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 43 đối tượng (-25,44%).
.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an