Thứ Năm, 02/12/2021, 14:09 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2021 (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021) như sau:
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 11/2021.
Toàn quốc có 21.381 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 31.629 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 10/2021, tăng 6.037 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+39,34%); tăng 7.912 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+33,36%).
Cán bộ Công an làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách.
Cán bộ Công an làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách.

 

.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an