Thứ Sáu, 29/10/2021, 09:46 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10 năm 2021 (từ ngày 15/9/2021 đến ngày 14/10/2021) như sau:
 
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 798 vụ, làm chết 377 người, bị thương 573 người. So với tháng 9/2021, tăng 311 vụ (+63,86%); tăng 124 người chết (+49,01%); tăng 272 người bị thương (+90,37%).
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 10/2021
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 10/2021
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 175.599 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 186,33 tỷ đồng; tạm giữ 24.987 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 9/2021, tăng 16.543 vụ (+10,40%), số tiền phạt thu được tăng 67,32 tỷ đồng (+56,57%), tăng 1.377 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+5,83%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 145 vụ cháy, làm chết 02 người, bị thương 05 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 12,88 tỷ đồng. So với tháng 9/2021, giảm 15 vụ (-9,38%), giảm 04 người chết, tăng 02 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 3,93 tỷ đồng.
 
- Không có vụ nổ xảy ra trên toàn quốc, không có người chết và người bị thương.
.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.