Thứ Bảy, 26/02/2022, 13:13 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 02/2022 (từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022) như sau:
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La kiểm tra, nắm tình hình cư trú của người nước ngoài tại khách sạn Windsor.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La kiểm tra, nắm tình hình cư trú của người nước ngoài tại khách sạn Windsor.

Toàn quốc có 27.179 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 41.693 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 01/2022, tăng 2.818 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+11,57%); giảm 2.525 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-5,71%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.