Thứ Sáu, 07/01/2022, 08:04 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2021

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2021 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021) như sau:
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 12/2021.

Toàn quốc có 27.138 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 47.199 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 11/2021, tăng 5.757 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+26,93%); tăng 15.570 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+49,23%).

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.