Thứ Tư, 05/01/2022, 09:10 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 12/2021 (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 14/12/2021) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 3.853 vụ; khám phá 3.149 vụ; bắt giữ, xử lý 5.436 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 81,73%; triệt phá 25 băng, nhóm. So với tháng 11/2021, tăng 603 vụ (+18,55%), tăng 161 số vụ khám phá (+5,39%), giảm 403 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-6,90%), giảm 25 số băng, nhóm bị triệt phá (-50,00%).

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2021.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2021.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2021.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 12/2021.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 360 vụ, so với tháng 11/2021 tăng 31 vụ (+9,42%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 15 vụ, so với tháng 11/2021 giảm 21 vụ (-58,33%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 876 vụ, so với tháng 11/2021 giảm 592 vụ (-40,33%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 256 đối tượng truy nã, 89 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 11/2021, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 180 đối tượng (-41,28%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 37 đối tượng (-29,37%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .