Thứ Năm, 02/12/2021, 14:43 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11/2021

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 11 năm 2021 (từ ngày 15/10/2021 đến ngày 14/11/2021) như sau:
 
1. Tình hình tai nạn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 1.178 vụ, làm chết 559 người, bị thương 841 người. So với tháng 10/2021, tăng 380 vụ (+47,62%); tăng 182 người chết (+48,28%); tăng 268 người bị thương (+46,77%).
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2021.
Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 11/2021.
2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:
 
Toàn quốc xảy ra 216.321 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 218,92 tỷ đồng; tạm giữ 29.560 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 10/2021, tăng 40.722 vụ (+23,19%), số tiền phạt thu được tăng 32,59 tỷ đồng (+17,49%), tăng 4.573 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+18,30%).
 
3. Tình hình cháy, nổ:
 
- Toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, làm 02 người chết, 13 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 4,99 tỷ đồng. So với tháng 10/2021, giảm 13 vụ (-8,97%), tăng 08 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 7,89 tỷ đồng.
 
- Toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm 01 người chết, không có người bị thương.
.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an