Thứ Ba, 30/11/2021, 09:30 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Bền và vững trong cải cách hành chính (bài 1)

Bài 2: Nhân rộng mô hình cải cách hành chính ở Công an cấp xã

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Công an tỉnh Nghệ An xác định là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, năm 2021, Công an Nghệ An tiếp tục dẫn đầu lực lượng Công an toàn quốc về chỉ số CCHC. Đây là năm thứ 06 liên tiếp đơn vị giữ vững danh hiệu này.

Bài 1: Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu

Năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC. Đó là một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào thành tích 06 năm liên tiếp đứng đầu về chỉ số CCHC của Công an tỉnh.

Sau 05 năm liền đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác CCHC, bước sang năm 2021 - năm đầu của nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC và là mặt công tác trọng tâm đột phá của năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Để cụ thể hoá quyết tâm nói trên, ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, trong đó xác định 30 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc. Công an tỉnh cũng đã tập trung tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành 79 nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch lớn để lãnh đạo, chỉ đạo. Chuẩn hoá 115/115 thủ tục; đưa 11 thủ tục lên dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; đề xuất Bộ Công an đơn giản hoá 13 thủ tục và tiếp tục cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc xây dựng mô hình CCHC Công an xã tại huyện Thanh Chương
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra việc xây dựng mô hình cải cách hành chính Công an xã tại huyện Thanh Chương. Ảnh: Đức Vũ

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã xây dựng mới 03 phần mềm; đồng bộ 06 phần mềm để thống nhất nội dung chung trên mạng nội bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã; bố trí 3,5 tỷ đồng để đầu tư, nâng cấp hiện đại Bộ phận một cửa. Ngoài ra, duy trì hiệu quả Tổ CCHC của Công an tỉnh và mỗi địa phương đều bố trí 01 cán bộ tham mưu lĩnh vực CCHC; đồng thời, hoàn thành tổ chức bộ máy Công an chính quy tại 130 xã, thị trấn. Đặc biệt, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an về với cơ sở, đến với Nhân dân và để thực hiện tốt 01 trong 03 nhiệm vụ đột phá của Bộ, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng mô hình CCHC “kiểu mẫu” ở Công an cấp xã; đến nay đã triển khai xây dựng xong gần 200 mô hình/460 xã, phường, thị trấn.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Phòng Tham mưu Công an tỉnh ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Ảnh: Văn Hậu

Trong năm 2021, có 500/500 phiếu đo lường sự hài lòng được phát, đều đánh giá rất hài lòng về thủ tục hành chính của Công an tỉnh Nghệ An. Đây là ghi nhận hết sức quý báu của tổ chức, cá nhân và Nhân dân đối với những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong công tác CCHC.

Để có được kết quả nói trên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong Công an tỉnh Nghệ An đã được phát huy một cách tối đa. Trong đó, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh với cương vị đứng đầu luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất. Trong 06 năm qua, ý chí, quyết tâm đó luôn được thể hiện rõ trong nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, các nghị quyết chuyên đề, nghị quyết và chương trình công tác năm. Đặc biệt, đích thân đồng chí Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ về công tác CCHC đến trưởng Công an các đơn vị, địa phương. Để nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức cho lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, Công an tỉnh đã cử các chuyên gia trực tiếp tổ chức tập huấn ngay tại cơ sở. Riêng đối với Công an cấp xã, 100% cán bộ Công an xã chính quy đều được tập huấn chuyên đề CCHC khi về với cơ sở.

Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông kiểm tra công tác xây dựng trụ sở mới của Công an xã Môn Sơn
Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông kiểm tra công tác xây dựng trụ sở và bộ phận một cửa tại Công an xã Môn Sơn. Ảnh: Văn Thọ

Định kỳ, từ Lãnh đạo Công an tỉnh cho đến mỗi cán bộ chiến sĩ phải nghiên cứu, tìm việc mới, vấn đề, giải pháp đột phá mới để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ Công an tỉnh và các văn bản chỉ đạo của đồng chí Giám đốc, 100% Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng nghị quyết chuyên đề. Ngay từ tháng 10 hàng năm, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể và Công an các đơn vị, địa phương đã đăng ký nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt, trước khi dịch Covid-19 bùng phát, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì đối thoại CCHC với trưởng Công an cấp xã và lực lượng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị đối thoại CCHC với cán bộ, chiến sĩ; yêu cầu trưởng một số phòng nghiệp vụ và Công an cấp huyện đối thoại với doanh nghiệp. Hàng năm, các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp làm việc, kiểm tra, chỉ đạo đối với từng Công an đơn vị, địa phương. Công an Nghệ An đã công khai rộng rãi số điện thoại; thiết lập 03 đường dây nóng; lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống điện tử đánh giá mức độ hài lòng của Nhân dân tại 25 bộ phận một cửa; thành lập Tổ kiểm tra đặc biệt để tiến hành kiểm tra đột xuất xuống đến tận xã, phường, thị trấn. Đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, sai phạm và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy liên quan.

Công an thành phố Vinh đến từng khối phố để làm căn cước công dân cho Nhân dân
Công an thành phố Vinh đến từng khối phố để làm căn cước công dân cho Nhân dân

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng CCHC được Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện đó là đã ban hành bộ tiêu chí chấm điểm CCHC và gắn kết quả thực hiện với danh hiệu thi đua của tập thể, người đứng đầu. Bên cạnh đó, thường xuyên biểu dương những cách làm hay, phê bình đơn vị chưa làm tốt, kịp thời khen thưởng, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, gắn kết quả thực hiện công tác CCHC với các mặt công tác khác; nhất là trong đánh giá năng lực chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng đơn vị và là một trong những căn cứ để đánh giá, nhận xét, phân loại, bố trí sử dụng cán bộ; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Công an thị trấn Yên Thành
Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận một cửa Công an thị trấn Yên Thành

Từ thực tế cho thấy, vai trò người đứng đầu trong lực lượng Công an là yếu tố quan trọng, góp phần quyết định sự thành công trong công tác CCHC. Xác định rõ điều này, trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Qua đó, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lí hành chính về Trật tự xã hội Công an Nghệ An đến tận nơi làm căn cước công dân cho thương, bệnh binh
Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lí hành chính về Trật tự xã hội Công an Nghệ An đến tận nơi làm căn cước công dân cho thương, bệnh binh
Cán bộ Công an thành phố Vinh cõng người già yếu vào  điểm làm căn cước công dân ở trung tâm xã
Cán bộ Công an thành phố Vinh cõng người già yếu vào điểm làm căn cước công dân ở trung tâm xã

Bài 2: Nhân rộng mô hình cải cách hành chính ở Công an cấp xã

.

Ngọc Anh - Hồng Hạnh

.