Thứ Bảy, 26/02/2022, 13:23 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 02 năm 2022 (từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 1.011 vụ, làm chết 620 người, bị thương 661 người. So với tháng 01/2022, tăng 48 vụ (+4,98%); tăng 55 người chết (+9,73%); tăng 62 người bị thương (+10,35%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 02/2022.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc có 165.099 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 189,18 tỷ đồng; tạm giữ 31.456 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 01/2022, giảm 84.624 vụ (-33,89%), số tiền phạt thu được giảm 82,36 tỷ đồng (-30,33%), giảm 8.331 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-20,94%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 159 vụ cháy, làm chết 05 người, bị thương 02 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 22,12 tỷ đồng. So với tháng 01/2022, tăng 06 vụ (+3,92%), giảm 04 người chết (-44,44%), giảm 07 người bị thương (-77,78%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 1,84 tỷ đồng (-7,68%).

  - Toàn quốc xảy ra 03 vụ nổ, làm chết 02 người, bị thương 05 người.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .