Thứ Bảy, 26/02/2022, 13:22 [GMT+7]

Số liệu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tháng 02/2022 (từ ngày 15/01/2022 đến ngày 14/02/2022) như sau:

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 2.913 vụ; khám phá 2.578 vụ; bắt giữ, xử lý 6.355 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 88,50%; triệt phá 94 băng, nhóm. So với tháng 01/2022, giảm 590 vụ (-16,84%), giảm 544 số vụ khám phá (-17,42%), giảm 1.348 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-17,50%), tỷ lệ khám phá giảm 0,62%, giảm 29 số băng, nhóm bị triệt phá (-23,58%).

  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2022.
  Biểu đồ tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2022.
   
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2022.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tháng 02/2022.

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 649 vụ, so với tháng 01/2022 giảm 314 vụ (-32,61%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 177 vụ, so với tháng 01/2022 giảm 47 vụ (-20,98%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 1.774 vụ, so với tháng 01/2022 giảm 2.334 vụ (-56,82%).

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 507 đối tượng truy nã, 173 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với tháng 01/2022, số đối tượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 184 đối tượng (-26,63%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú và thanh loại giảm 42 đối tượng (-19,53%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .