Thứ Tư, 30/03/2022, 17:03 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 3/2022 (từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/3/2022) như sau:

   

  Công an cửa khẩu kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh của du khách.
  Công an cửa khẩu kiểm tra thủ tục xuất nhập cảnh của du khách.

   

  Toàn quốc có 43.681 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 86.585 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 02/2022, tăng 16.502 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+60,72%); tăng 44.892 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+107,67%).

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .