Thứ Bảy, 26/02/2022, 12:21 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2022 (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022) như sau:
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2022.
Biểu đồ số liệu về tình hình xuất nhập cảnh tháng 01/2022.

Toàn quốc có 24.361 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 44.218 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 12/2021, giảm 2.777 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-10,23%); giảm 2.981 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-6,32%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.