Thứ Hai, 24/01/2022, 11:24 [GMT+7]

Bộ Công an công bố số liệu thống kê năm 2021

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu sơ bộ năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021) về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý hành chính về trật tự xã hội; số cán bộ Công an hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ như sau:

  I. Công tác quản lý xuất, nhập cảnh

  Toàn quốc có 319.463 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 468.643 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với năm 2020, giảm 3.898.963 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (-92,43%); giảm 2.174.565 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (-82,27%).

  II. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

  1. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội:

  Toàn quốc xảy ra 41.728 vụ; khám phá 36.040 vụ; bắt giữ, xử lý 73.879 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 86,37%; triệt phá 1.335 băng, nhóm. So với năm 2020, giảm 5.332 vụ (-11,33%), giảm 3.205 số vụ khám phá (-8,17%), giảm 7.891 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (-9,65%); tỷ lệ khám phá tăng 2,98%; giảm 609 số băng, nhóm bị triệt phá (-31,33%).

  Biểu đồ tình hình phạm tội về trật tự xã hội năm 2021.
  Biểu đồ tình hình phạm tội về trật tự xã hội năm 2021.

   

  2. Số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế:

  Toàn quốc xảy ra 4.629 vụ, so với năm 2020 giảm 3.063 vụ (-39,82%).

  3. Số vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm:

  Toàn quốc xảy ra 804 vụ, so với năm 2020 giảm 1.559 vụ (-65,98%).

  4. Số vụ phạm tội về ma túy:

  Toàn quốc xảy ra 26.193 vụ, so với năm 2020 tăng 591 vụ (+2,31%).

  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội năm 2021.
  Biểu đồ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội năm 2021.

  5. Công tác truy nã:

  Toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 5.437 đối tượng truy nã, 1.549 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. So với năm 2020, số đối tượng truy nã bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại giảm 298 (-5,20%), số đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm bị bắt, vận động đầu thú, thanh loại tăng 144 (+10,25%).

  III. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 11.486 vụ, làm chết 5.788 người, bị thương 8.018 người. So với năm 2020, giảm 3.491 vụ (-23,31%); giảm 1.069 người chết (-15,59%); giảm 3.143 người bị thương (-28,16%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông năm 2021.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông năm 2021.

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 2.884.855 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 2.808,63 tỷ đồng; tạm giữ 460.085 ô tô, mô tô, xe máy. So với năm 2020, giảm 796.613 vụ (-21,64%), số tiền phạt thu được giảm 478,58 tỷ đồng (-14,56%), giảm 124.310 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-21,27%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 2.245 vụ cháy, làm chết 85 người, bị thương 130 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 374,42 tỷ đồng. So với năm 2020, giảm 543 vụ (-19,48%), tăng 10 người chết (+13,33%), giảm 11 người bị thương (-7,80%), tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 239,90 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 21 vụ nổ, làm 12 người chết, bị thương 15 người. So với năm 2020, giảm 12 vụ (-36,36%), giảm 02 người chết (-14,29), giảm 25 người bị thương (62,50%).

  IV. Số cán bộ Công an hy sinh, bị thương, bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ

  Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021, có 08 cán bộ Công an hy sinh trong khi thi hành công vụ; có 208 cán bộ Công an bị thương trong khi thi hành công vụ; có 31 cán bộ Công an bị phơi nhễm HIV trong khi thi hành công vụ. So với năm 2020, giảm 06 cán bộ Công an hy sinh trong khi thi hành công vụ (-42,86%), tăng 13 cán bộ Công an bị thương trong khi thi hành công vụ (+6,67%), giảm 11 cán bộ Công an bị phơi nhễm HIV trong khi thi hành công vụ (-26,19%).

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .