Thứ Sáu, 21/01/2022, 16:28 [GMT+7]

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 20/01/2022, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức triển khai chương trình công tác năm 2022. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng nghiệp vụ và lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Đại tá Hồ Minh Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Minh Thắng - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ra mắt từ tháng 12/2020, qua một năm hoạt động, dù mới thành lập, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cơ quan UBKT đã tham mưu Đảng uỷ Công an tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ký ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh với cấp ủy cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA ngày 14/11/2021 về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/ĐUCA ngày 09/6/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, hướng dẫn, ban hành công văn chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chấn chỉnh công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ cơ sở. Tham mưu tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về công tác tài chính của Đảng và các nhiệm vụ khác do Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh giao.

Nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị
Nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị

Năm 2022, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, trung thực, khách quan, chính xác, hiệu quả và đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng”, Cơ quan UBKT quyết tâm đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả trên các mặt công tác. Trong đó, tập trung tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc Điều lệnh Công an nhân dân nhằm đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 cho các cá nhân xuất sắc
Trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 cho các cá nhân xuất sắc

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các cán bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

.

Bình Minh