Thứ Tư, 04/05/2022, 10:19 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4 năm 2022 (từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 1.045 vụ, làm chết 599 người, bị thương 690 người. So với tháng 3/2022, tăng 258 vụ (+32,78%); tăng 118 người chết (+24,53%); tăng 209 người bị thương (+43,45%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2022

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 253.719 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 314,37 tỷ đồng; tạm giữ 44.865 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 3/2022, tăng 53.779 vụ (+26,90%), số tiền phạt thu được tăng 100,48 tỷ đồng (+46,97%), tăng 11.108 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+32,91%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 132 vụ cháy, làm chết 08 người, bị thương 05 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 22,53 tỷ đồng. So với tháng 3/2022, tăng 01 vụ (+0,76%), tăng 01 người chết, giảm 09 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính tăng 11,87 tỷ đồng.

  - Toàn quốc xảy ra 02 vụ nổ, làm 03 người chết, không có người bị thương. So với tháng 3/2022, tăng 02 vụ, tăng 03 người chết.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .