Thứ Sáu, 01/04/2022, 19:00 [GMT+7]

Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022 và những năm tiếp theo

Sáng 31/3/2022, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy trên toàn quốc.

  Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC); Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về PCTN, TC; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng BCĐ Trung ương về PCTN, TC; Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTN, TC; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên BCĐ Trung ương về PCTN, TC đồng chủ trì Hội nghị. 

  Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. 

  Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.
  Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị

  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ, sau 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong lĩnh vực nội chính, PCTN và gần đây đã bổ sung phòng chống tiêu cực, cải cách tư pháp, các cơ quan phối hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, song cũng còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Vì vậy, Hội nghị này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, làm rõ nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện các Quy chế phối hợp; từ đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan cho những năm tiếp theo.

  Đồng chí Đại tướng đề nghị, các ý kiến phát biểu thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, phát huy dân chủ, trách nhiệm; tập trung thảo luận, đánh giá để làm rõ những thành tích đã đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp trong công tác nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.
  Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

  Trình bày Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp của 4 cơ quan, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, từ khi Quy chế phối hợp được ban hành, công tác phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày càng chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, thượng tôn pháp luật và đúng quy định của Đảng, đạt được nhiều kết quả tích cực; các cơ quan phối hợp tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, PCTN,TC và cải cách tư pháp.

  Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao đã rất trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tham mưu hiệu quả với Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; góp phần hiện thực hóa và khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; kịp thời phối hợp tham mưu BCĐ chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có tính đột phá mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước tiến mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế, kinh tế, không để oan sai, không để lọt tội phạm…

  Qua 7 năm thực hiện Quy chế đã phối hợp nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ ban hành gần 200 nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách lớn về đảm bảo an ninh quốc gia; về xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp... tạo cơ sở chính trị - pháp lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, xử lý vi phạm và tội phạm; từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.

  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị.
  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

  Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo. Các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý 123 vụ án, 925 bị can, 72 vụ việc; Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thụ lý 160 vụ án/1.121 bị can, 124 vụ việc; đã truy tố 118 vụ/1.056 bị can; Tòa án nhân dân các cấp đã đưa ra xét xử sơ thẩm 112 vụ án/ 1.008 bị cáo, xét xử phúc thẩm 77 vụ án/666 bị cáo.

  Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh, chúc mừng những kết quả đạt được trong thực hiện các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian qua. 

  Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo trình bày tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý việc tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, tham mưu các chủ trương, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về lĩnh vực nội chính, PCTN, TC và cải cách tư pháp; các chủ trương, giải pháp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trước mắt cần tập trung phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án về chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án về mô hình cơ quan đơn vị chuyên trách chống tham nhũng; Đề án về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án... Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thẩm định, tham gia ý kiến các đề án, văn bản về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm cho pháp luật phù hợp với Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng.

  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  Tiếp tục tăng cường phối hợp, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ “Có vụ việc thì phải xác minh làm rõ; tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó; có dấu hiệu phạm tội thì phải khởi tố, điều tra; kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật”; và “không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào”.

  Quan tâm phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; phối hợp tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước ở các cơ quan nội chính; thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ tại các phiên họp, cuộc họp của BCĐ và thực hiện kiến nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát của BCĐ. 

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị

  Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính; xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan nội chính, tư pháp trong sạch, liêm chính, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước; chủ động phối hợp, nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách để hoàn thiện tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nội chính… 


  Cũng tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tặng thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ Trung ương về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo.

  Ban Tổ chức cũng công bố các Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” tặng Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Nội chính Đảng; tặng Bằng khen của Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng 06 tập thể và 12 cá nhân thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã có thành tích trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và PCTN, TC giữa các cơ quan với Ban Nội chính Trung ương.

  Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
  Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tặng thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .