Thứ Năm, 31/03/2022, 11:16 [GMT+7]

Chủ động đảm bảo trang bị và kho vận, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Ngày 30/3/2022, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng làm Trường đoàn đã có buổi làm việc với Cục Trang bị và kho vận Bộ Công an.

  Tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng…

  Toàn cảnh buổi làm việc.
  Toàn cảnh buổi làm việc

  Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng đã báo cáo với Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Đoàn công tác về các mặt công tác của đơn vị cùng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó nêu rõ: Thời gian qua, Cục Trang bị và kho vận đã làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác trang bị và kho vận trong Công an nhân dân; tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, định hướng quan trọng trong quản lý, cấp phát và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện, công cụ hỗ trợ, xăng dầu, quân trang trong toàn lực lượng... 

  Từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Trang bị và kho vận đã hoàn thành báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch mua sắm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quân trang, xăng dầu năm 2022 theo số kinh phí đã được phân bổ. Đảm bảo điều chuyển, trang bị đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt công tác xuất - nhập kho và vận chuyển hàng hóa đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng và công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

  Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận báo cáo tại buổi làm việc.
  Thiếu tướng Bùi Thiện Dũng, Cục trưởng Cục Trang bị và kho vận báo cáo tại buổi làm việc

  Thời gian tới, Cục Trang bị và kho vận tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch theo chương trình công tác đã đề ra. Hoàn thành thực hiện các nguồn kinh phí được giao năm 2022 đúng quy định, đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về trang bị và kho vận. Thành lập các đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra trong lĩnh vực công tác trang bị và kho vận tại Công an các đơn vị, địa phương. Chủ động đảm bảo trang bị và kho vận, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng thường xuyên và đột xuất của toàn lực lượng Công an nhân dân theo hướng chính quy, hiện đại. Đặc biệt chú trọng đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Hội nghị lần thứ 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Kỳ họp lần thứ 3, 4 Quốc hội khóa XV; các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam và phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

  Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của Cục Trang bị và kho vận trong thời gian qua. 

  Đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ mà Cục Trang bị và kho vận đề ra thời gian tới, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch chiến lược về việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, quân trang và các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác chiến đấu trong toàn lực lượng Công an. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan thuộc lĩnh vực trang bị, kho vận. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong quản lý, cấp phát và sử dụng quân trang, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ… 

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.
  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu, Cục Trang bị và kho vận đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đề án đang thực hiện. Chủ động tổng hợp nhu cầu, xây dụng kế hoạch mua sắm, trang bị, trang cấp cho Công an các đơn vị, địa phương. Thực hiện công tác mua sắm tập trung tài sản công bảo đảm kịp thời, đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm đúng nhu cầu và phát huy tốt nhất hiệu quả sử dụng trang thiết bị kỹ thuật. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác trang bị và kho vận. Tổ chức đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư mua sắm, trang bị trong toàn Ngành, trong đó đánh giá thực chất, thực trạng, hiệu quả sử dụng các loại phương tiện, vật tư… tại Công an các đơn vị, địa phương. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .