Thứ Ba, 12/10/2021, 14:15 [GMT+7]

Bộ Công an lấy ý kiến về dự thảo Đề án 'Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại'

Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Đề án “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” (gọi tắt là Đề án) được Bộ Công an tổ chức sáng 11/10/2021 tại Hà Nội. Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì Hội thảo.

  Dự Hội thảo có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Thứ trưởng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng, TS. Lê Quý Vương, nguyên Thứ trưởng; Thượng tướng, PGS.TS. Bùi Văn Nam, nguyên Thứ trưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao trong Công an nhân dân (CAND)...

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đã được đề cấp tới trong nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước, nhất là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, V, XI, XII của Đảng, Nghị quyết 28/2013, Nghị quyết 22, 23, 30/2018, Nghị quyết 48, 51, 52/2019 của Trung ương, Hiến pháp 2013, Luật CAND 2018 và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục có chủ trương “Xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội, Công an tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. 

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.

  Trên cơ sở đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại”. Xác định nhiệm vụ trên, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đề án do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí Thứ trưởng làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc xây dựng Đề án do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng...

  Toàn cảnh Hội thảo.

  Với tinh thần trên, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án đã có kế hoạch triển khai chi tiết, cụ thể và có lộ trình phù hợp, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu đã xác định, có đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, gắn giữa lý luận với thực tiễn, thực hiện bài bản, khoa học và đến nay dự thảo Đề án đã thông qua lần thứ ba về quy trình xin ý kiến. Dự thảo Đề án có kết cấu bố cục thành 04 phần, gồm 12 mục chính và các tiểu mục chi tiết ... 

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về bố cục, nội dung, đánh giá, dự báo, quan điểm, mục tiêu, phương hướng, biện pháp và giải pháp vào dự thảo Đề án nhằm xây dựng hoàn thiện Đề án “Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra...

  Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu tham luận tại Hội thảo.
   
  Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu tham luận tại Hội thảo.
   
  Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng phát biểu tham luận tại Hội thảo.
   
  Thượng tướng Bùi Văn Nam phát biểu tham luận tại Hội thảo.

  Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chân thành cảm ơn và tiếp thu ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo cấp cao trong CAND; sớm hoàn thành các quy trình tiếp theo, trình Bộ Chính trị xem xét, chấp thuận thông qua theo lịch và đồng ý ban hành Nghị quyết để tổ chức thực hiện thành công Đề án “Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo lộ trình đã định.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .