Thứ Ba, 29/03/2022, 10:37 [GMT+7]

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến làm việc tại Cục Kế hoạch và Tài chính

Sáng 28/3/2022, tại Hà Nội, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cục Kế hoạch và Tài chính, Bộ Công an.

  Tiếp và làm việc với Đoàn có Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc đơn vị…

  Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng cùng Đoàn công tác, Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy cho biết, từ đầu năm đến nay, Đảng uỷ Cục Kế hoạch và Tài chính đã ban hành Nghị quyết số 285-NQ/ĐUH01 ngày 31/12/2021 về nhiệm vụ công tác năm 2022, Chương trình số 443/Ctr-H01-P1 ngày 27/01/2022 về chương trình công tác trọng tâm năm 2022, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến các chi bộ, các phòng trực thuộc và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

  Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy báo cáo tại buổi làm việc.
  Trung tướng Trịnh Ngọc Bảo Duy báo cáo tại buổi làm việc

  Theo đó, công tác phân bổ ngân sách năm 2022 thực hiện theo đúng nguyên tắc, định hướng, được Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thông qua, bám sát hệ thống tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; hoàn chỉnh phương án phân bổ kế hoạch đầu tư, thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2022 cho Công an các đơn vị, địa phương; báo cáo Bộ đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung ngân sách dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 cho đầu tư phát triển và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho một số dự án trọng điểm của Bộ…

  Bên cạnh đó, đã tham mưu Bộ ký, ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trong Công an nhân dân; chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trong Công an nhân dân. Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản; kiểm tra dự án đầu tư và công tác đấu thầu năm 2021. Báo cáo Bộ phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản…

  Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận những kết quả mà Cục Kế hoạch và Tài chính đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị Cục Kế hoạch và Tài chính tiếp tục tham mưu báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ dự toán, phân bổ kinh phí năm 2022; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện xử lý ngân sách 2022, lập dự toán ngân sách năm 2023 theo quy định… 

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.
  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

  Chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án “Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2023” theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu đơn vị cần rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đã đầu tư, việc sắp xếp cơ sở nhà, đất trong Công an nhân dân; phối hợp với các đơn vị triển khai lập các quy hoạch của Bộ Công an theo quy định… Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác kế hoạch, tài chính từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, trực tiếp là đội ngũ cán bộ của đơn vị để đủ sức chỉ đạo, hướng dẫn công tác kế hoạch, tài chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân…

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .