Thứ Sáu, 01/04/2022, 19:17 [GMT+7]

Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh

Ngày 31/3/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”.

  Tham dự Hội thảo có: PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tập chí Cộng sản; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND); GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) và lãnh đạo  Công an một số địa phương.

  Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Thiếu tướng GS.TS Trần Minh Hưởng nêu rõ, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng CAND những tình cảm đặc biệt. Người thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an thông qua những buổi nói chuyện, phát biểu chỉ đạo, viết thư thăm hỏi… Những tư tưởng, chỉ dẫn của Người đã trở thành kim chỉ nam cho lực lượng CAND trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao, trong đó có Sáu điều Bác Hồ dạy CAND mang giá trị sâu sắc, và trở thành phong trào rộng khắp có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, chiến sỹ tu tưỡng rèn luyện, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

  Ra đời từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, là một bộ phận cấu thành của lực lượng CAND, lực lượng CSND đã góp phần quan trọng bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân khi chính quyền cách mạng còn non trẻ. Có thể khẳng định, lịch sử truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của CAND Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, của Bác Hồ, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân, lực lượng CSND luôn nêu cao tinh thần “Vì nước quên dân, vì dân phục vụ”, sẵn sàng chấp nhận hi sinh trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần tô thắm bảng vàng thành tích, xứng đáng với danh hiệu: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dung cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

  Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.
  Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

  Nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, hoàn thiện cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn để tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các giải pháp xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh”.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, luận giải, làm rõ hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn về lý luận và thực tiễn tập trung vào hai nội dung chính, đó là: khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; làm rõ kết quả thực tiễn lực lượng CSND quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến nghị đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

  Tham luận tại Hội thảo về tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng CAND, GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định những tư tưởng của Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận, là nền tảng định hướng để xây dựng lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng. 

  GS.TS Hoàng Chí Bảo tham luận tại Hội thảo.
  GS.TS Hoàng Chí Bảo tham luận tại Hội thảo
  Để xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, Bác Hồ đã chỉ ra 4 điểm: Thứ nhất, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần phải rèn luyện tư cách, phẩm chất, đạo đức. Thứ hai, phải xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh; để làm được điều này cần phải nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Thứ ba, phải xây dựng cả một đội ngũ, lực lượng thực sự thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trên cơ sở dân chủ. Thứ tư, lực lượng CSND cần phải hiểu rõ và luôn thực hành dân chủ và công tác dân vận.

  PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tham luận về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay, nhấn mạnh quan điểm về xây dựng và chỉnh đốn Đảng tập trung ở năm nội dung: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Những nội dung này không được xem nhẹ bất cứ nội dung nào mà luôn có sự phối hợp, xây dựng trên tất cả các mặt.

  PGS.TS Vũ Trọng Lâm tham luận tại Hội thảo.
  PGS.TS Vũ Trọng Lâm tham luận tại Hội thảo

  Trong vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân trong lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sỹ cần nghiêm túc "tự soi, tự sửa", nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự mình nêu gương trước quần chúng, học tập gương người tốt, việc tốt trong Đảng, trong Ngành và trong xã hội...  

  Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế tham luận tại Hội thảo.
  Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thế tham luận tại Hội thảo

  TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng tư tưởng phát huy ý thức tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là kim chỉ nam cho các cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sỹ CAND nói riêng. Lực lượng CAND phải có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để giữ vững an ninh, trật tự, tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh.

  TS. Đoàn Văn Báu tham luận tại Hội thảo.
  TS. Đoàn Văn Báu tham luận tại Hội thảo

  Ngoài các tham luận trực tiếp tại Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo cũng đã nhận được trên 100 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các đơn vị hoạt động thực tiễn trong CAND, trong đó tập trung khái quát hai nội dung chính: Một là, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hai là, tham luận làm rõ kết quả thực tiễn lực lượng CSND quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến nghị đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

  Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng định hướng xây dựng lực lượng CSND trong sạch, vững mạnh” có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn. Nội dung tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học là cơ sở giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nói chung và xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

  Toàn cảnh Hội thảo.
  Toàn cảnh Hội thảo

   

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .