Thứ Tư, 30/03/2022, 17:04 [GMT+7]

Tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 3 năm 2022 (từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/3/2022) như sau:

  1. Tình hình tai nạn giao thông:
  Toàn quốc xảy ra 787 vụ, làm chết 481 người, bị thương 481 người. So với tháng 02/2022, giảm 224 vụ (-22,16%); giảm 139 người chết (-22,42%); giảm 180 người bị thương (-27,23%).

  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2022.
  Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 3/2022.

   

  2. Xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông:

  Toàn quốc xảy ra 199.940 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 213,89 tỷ đồng; tạm giữ 33.757 ô tô, mô tô, xe máy. So với tháng 02/2022, tăng 34.841 vụ (+21,10%), số tiền phạt thu được tăng 24,72 tỷ đồng (+13,07%), tăng 2.301 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (+7,31%).

  3. Tình hình cháy, nổ:

  - Toàn quốc xảy ra 131 vụ cháy, làm chết 07 người, bị thương 14 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính 10,66 tỷ đồng. So với tháng 02/2022, giảm 28 vụ (-17,61%), tăng 02 chết, tăng 12 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm 11,46 tỷ đồng.

  - Toàn quốc không xảy ra vụ nổ, không có chết người và bị thương. So với tháng 02/2022, giảm 03 vụ, giảm 02 người chết, giảm 05 người bị thương.

   

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .