Thứ Tư, 04/05/2022, 10:24 [GMT+7]

Tình hình xuất nhập cảnh tháng 4/2022

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 4/2022 (từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/4/2022) như sau:
Lực lượng Công an hướng dẫn các quy định, thủ tục đối với người nhập cảnh.
Lực lượng Công an hướng dẫn các quy định, thủ tục đối với người nhập cảnh

Toàn quốc có 89.193 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 126.721 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 3/2022, tăng 45.512 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+104,19%); tăng 40.136 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+46,35%).

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.